UFABET

พลเมืองดี นำ “แมวดาว” ส่งคืนอุทยานแห่งชาติภูเวียง หลังพลัดหลงเข้าป่าอ้อย

สัตว์เลี้ยง.jpg6

พลเมืองดี นำ “แมวดาว” สัตว์ป่าคุ้มครอง มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง หลังพลัดหลงเข้าไปบริเวณป่าอ้อยของชาวบ้าน เพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ต่อไป

แฟนเพจ อุทยานแห่งชาติภูเวียง – Phu Wiang National Park โพสต์ข้อความว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ได้ทำการรับมอบ แมวดาว (Prionailurus bengalensis) จำนวน 1 ตัว ที่พลัดหลงบริเวณป่าอ้อย จากราษฎรบ้านหินร่อง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได้นำมาส่งมอบให้ทางอุทยานแห่งชาติภูเวียง เพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ต่อไป

สำหรับ “แมวดาว” มีขนาดเท่ากับแมวบ้าน แต่มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้ำตาลอ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอกกุหลาบบริเวณลำตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง มีแถบดำสี่แถบพาดขนานจากหน้าผากไปยังบริเวณคอ แมวดาวมีหัวขนาดเล็ก ปากสั้น และหูกลม

สถานภาพปัจจุบัน แมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least concern; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2008) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 2 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ CITES

สัตว์เลี้ยง.jpg6